Anna Kolasa

Psychoterapia

„Jeśli z kimś rozmawiasz to rób to tak
jakby to była jedyna osoba na ziemi”
- Matka Teresa

O mnie

Jestem psychologiem z wieloletnim doświadczeniem klinicznym. W trakcie swojej pracy zawodowej systematycznie podnosiłam kwalifikacje, uczestnicząc w różnego rodzaju kursach, stażach i warsztatach. Posiadam specjalizację z psychologii klinicznej, ukończony kurs do certyfikatu psychoterapeuty oraz od 2020 roku certyfikat EuroPsy.

Aktualnie pracuję w szpitalu w oddziale somatycznym (onkologia) oraz prowadzę własny gabinet psychoterapeutyczny. Specjalizuję się w psychoterapii osób dorosłych. Pracuję w podejściu systemowym, psychodynamicznym i egzystencjalnym. Pracę swoją poddaje regularnej superwizji indywidualnej i grupowej.


Jestem członkiem:

Polskie Towarzystwo
Psychiatryczne
Sekcja Naukowa
Terapii Rodzin PTP
Stowarzyszenie
Psychologów
Chrześcijańskich
Polskie Towarzystwo
Psychologiczne

Oferta

 • Psychoterapia indywidualna

  Psychoterapia indywidualna

  Do psychologa zgłaszamy się jeżeli coś nam dolega. Zazwyczaj są to problemy natury egzystencjalnej związane z poczuciem celu i sensu życia, brak lub zaniżone poczucie własnej wartości, lęk, obniżony nastrój, trudności w relacjach, zależność od opinii innych, dolegliwości somatyczne. Przy tych ostatnich konieczne są wcześniejsze badania medyczne, żeby wykluczyć istnienie przyczyny somatycznej, dopiero wtedy wskazane jest szukanie  ich podłoża psychogennego ( np.w przypadku bólów brzucha lub nawracających biegunek czy dolegliwości z układu krążenia, oddechowych i innych). Po wykluczeniu przyczyn somatycznych może okazać się, że źródłem problemu jest nierozwiązany konflikt wewnątrzpsychiczny lub niezaspokojone potrzeby emocjonalne. Proces terapeutyczny ma na celu uświadomienie istnienia psychicznych mechanizmów regulujących i doprowadzenia do całkowitego zaniku objawów. Okresowo w trakcie psychoterapii mogą się one jednak utrzymywać lub nawet nasilać, kiedy zbliżamy się do odkrywania mechanizmów obronnych, do tej pory chroniących osobę przed nieakceptowanymi przez nią informacjami.

  Czas zgłoszenia do psychologa zwykle zbiega się z uświadomieniem sobie roli psychiki w powstawaniu chorób, funkcjonowaniu indywidualnym i społecznym lub z nasileniem objawów i łączy się z oczekiwaniem ulgi.

  Sesje psychoterapii odbywają się najczęściej w formie cotygodniowych spotkań trwających 50 min. Psychoterapeuta zapewnia stałość miejsca i czasu. Sesje psychoterapii rozpoczynają się po kilku konsultacjach wstępnych, w trakcie których określane są przyczyny zgłoszenia po pomoc, okoliczności życiowe, formułowana jest diagnoza oraz cele terapii.

  Koszt konsultacji 150 zł.

  Koszt sesji psychoterapii wynosi każdorazowo 140 zł.

  Płatność przelewem.

  Czytaj więcej
 • Terapia rodzin i par

  Terapia rodzin i par

  Czasami problem jest definiowany jako problem w relacji pomiędzy dwoma lub więcej osobami. Tu z pomocą przychodzi terapia rodzin i par. W trakcie tego rodzaju terapii można zobaczyć wzajemne oddziaływanie na siebie poszczególnych osób i wspólnie wypracować nowe sposoby wyrażania uczuć w relacji, komunikowania potrzeb i osiągania wspólnych celów. Przed podjęciem tego typu terapii nie jest wymagane uczestniczenie w terapii indywidualnej. Konieczne jest jednak określenie wspólnego celu oraz wolność osób od aktywnych uzależnień oraz stosowania czynnej agresji.

  Koszt sesji 300 zł, czas 90 min. Spotkania odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie, rozpoczyna je, podobnie jak w terapii indywidualnej, kilka konsultacji wstępnych.

  Płatność przelewem.

  Czytaj więcej

Wsparcie w kryzysie

Możliwe są też konsultacje dla osób wspierających innych w kryzysie, np chorego członka rodziny.

Cena do ustalenia indywidualnie.